Thông tin giao hàng

Xin chào!

Các sản phẩm của Chảo Gang Việt sẽ được giao tới Quí khách hàng thông qua dịch vụ giao hàng Viettelpost.

Trung bình là 2-4 ngày  tùy theo thời điểm khách hàng OD và khu vực địa lý mà Viettelpost hỗ trợ.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ : 0973506568

0973506568