30V Chảo chiên rán hay tay sắt

  • 1,350,000đ

  • Giá sau Thuế: 1,350,000đ
  • Tình trạng: Còn trong kho
  • Mã sản phẩm: Chảo chiên rán 30V hay tay sắt


Từ khóa: 30V


Từ khóa: 30V

0973506568